Άρθρα

Επισκευή Huawei USB Ser com1.0

Επισκευή Huawei USB Ser COM 1.0

Έχει παρατηρηθεί σε αρκετά μοντέλα Huawei να σβήνουν ξαφνικά και να μπαίνουν σε κατάσταση Huawei COM 1.0

Ουσιαστικά το smartphone δεν μπορεί να ξανανοίξει λόγω επιπλοκής του λογισμικού. Όποιο συνδυασμό κουμπιών κι αν πατήσει ο χρήστης, το Huawei smartphone δεν μπορεί να μπει ούτε σε recovery αλλά ούτε και σε fastboot mode. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει ούτε επανεκκίνηση.

Ένα Huawei τηλέφωνο που μπαίνει σε κατάσταση USB Ser COM 1.0 έχει τα παρακάτω συμπτώματα:

  • To smartphone σβήνει ξαφνικά και δεν ανάβει
  • Δεν μπορεί να φορτίσει
  • Δεν κάνει καθόλου εκκίνηση ούτε δείχνει την οθόνη έναρξης ή το λογότυπο
  • Δεν μπορεί να μπει σε fastboot ή recovery mode
  • Όταν συνδεθεί στον υπολογιστή γράφει ότι εντοπίστηκε συσκευή USB Ser COM 1.0 κι αναζητεί driver από το Internet

Πως επισκευάζεται το Huawei με USB Ser COM 1.0

Η επισκευή ενός smartphone Huawei με USB Ser COM 1.0 θεωρείται σαν συσκευή που έχει γίνει hard bricked. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προγραμματιστεί από την αρχή όλο το firmware με όλα τα partitions. Η διαδικασία για να γίνει χρειάζεται ειδικό καλώδιο Usb ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η συσκευή να χρειαστεί και test point (άνοιγμα της συσκευής και επέμβαση στην πλακέτα).

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το πρόβλημα επίκειται στο λογισμικό της συσκευής και επιδιορθώνεται με αναβάθμιση λογισμικού μέσω ειδικής διαδικασίας.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το πρόβλημα επίκειται στην emmc της συσκευής. Ελαττωματική κατασκευή του chip μπορεί να προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα στην συσκευή. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα Huawei Mate 10 Lite (RNE-L21). Πάνω από το 70% των περιπτώσεων στο Huawei Mate 10 Lite, το πρόβλημα είναι στο hardware της συσκευής κι όχι στο firmware, παρόλο που τα συμπτώματα δείχνουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο firmware.

 

Ανάκτηση δεδομένων από Samsung κινητά που δεν ανοίγουν ή κολλάνε

Επισκευή Huawei με USB Ser Com 1.0 από το 9Volto

Το 9Volto μπορεί να αναλάβει την επισκευή όλων των smartphone της Huawei που αντιμετωπίζουν αυτή την βλάβη. Αναλύουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά κι εφόσον δούμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο λογισμικό μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία της επισκευής.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα εντοπιστεί στo hardware της συσκευής τότε δεν μπορούμε να προβούμε στην επισκευή διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες emmc στην αγορά για να την αντικαταστήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνο χρειάζεται αντικατάσταση ολόκληρης της πλακέτας.


Το 9Volto είναι ένα εξειδικευμένο επισκευαστικό κέντρο smartphone, tablet , laptop και υπολογιστών το οποίο μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε βλάβη σε hardware αλλά και σε firmware επίπεδο.

Κατάστημα 1: Πύλης 59 Πειραιάς τηλ: 2104118176

Κατάστημα2: 25ης Μαρτίου 55 Πειραιάς τηλ: 2104212212