Νέα και πληροφορίες για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνολογία γύρω από αυτά. Αναλύσεις για το hardware και το software των υπολογιστών των laptop, των PC και των servers

Επισκευή Apple Macbook

Επισκευή Apple Macbook Το 9Volto αναλαμβάνει…

Επισκευή Alienware Laptop

Επισκευή Alienware laptop Το 9Volto αναλαμβάνει…

Επισκευή TurboX Laptop

Επισκευή TurboX laptop Το 9Volto αναλαμβάνει…

Τι είναι το cloud storage κι αποθήκευσης αρχείων σε cloud

Τι είναι το cloud storage κι αποθήκευση…

Επισκευή οθόνης Laptop

Επισκευή οθόνης Laptop Η επισκευή μιας…

Γιατί το laptop δεν έχει ήχο

Γιατί το laptop δεν έχει ήχο Τα περισσότερα…

Γιατί κάνει γραμμές η οθόνη του laptop

Γιατί κάνει γραμμές η οθόνη του laptop Αρκετοί…

Τι είναι το Linux

Τι είναι το Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό…

Αγορά Refurbished PC σε προνομιακές τιμές

Αγορά Refurbished PC σε προνομιακές τιμές Το…

Απόσυρση υπολογιστών από το 9Volto

Απόσυρση υπολογιστών Αποσύρετε…