Νέα και πληροφορίες για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνολογία γύρω από αυτά. Αναλύσεις για το hardware και το software των υπολογιστών των laptop, των PC και των servers

Antivirus για κινητά Android

Antivirus για Android Ιός στο android Το επίπεδο…

Ανάκτηση Δεδομένων – Data Recovery

Ανάκτηση δεδομένων - Data Recovery Τι είναι…

Xiaomi Global Rom vs China Rom

Xiaomi Global Rom vs China Rom Περιορισμοί της…

qhusb_bulk xiaomi Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

qhusb_bulk xiaomi Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 Μετά από…

Xiaomi edl authentication failed

Η Xiaomi έχει πάρει σοβάρα την διαδικασία…

Huawei Smartphone Hard Bricked. Επισκευάζονται όλα μόνο στο 9Volto

Huawei νεκρά μετά από update Έχουν παρατηρηθεί…

Huawei Smartphone μετατροπή από single sim σε dual sim. Λίστα μοντέλων

Πολλά Smartphone της εταιρίας Huawei που έχουν…

Επισκευή κινέζικων smartphone

Τα τελευταία 2 χρόνια το επισκευαστικό…

Huawei nrd90m test-keys

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο λογισμικό…

Ιός στο κινητό android

Iός στα android κινητά τηλέφωνα: Τα android…