Άρθρα

Ποιοί κωδικοί ασφαλείας χρησιμοποιούνται πιο συχνά

Ξεκλειδώνουμε τηλέφωνα πάνω από 13 χρόνια τώρα. Οι μάρκες και τα μοντέλα ποικίλουν. Οι χρήστες όμως των κινητών τηλεφώνων έχουν σχεδόν κοινές συνήθειες.

Η πλειοψηφία των κωδικών τηλεφώνων έχουν τους παρακάτω συνδυασμούς.

1111
1234
12345
54321
0000
2580
0852

Οι επόμενοι συνδυασμοί είναι συνήθως χρονολογίες γεννήσεως.
1980-81-82 κτλ Συνήθως οι ηλικίες γεννημένες από το 1980 έως το 1998 είναι κωδικοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο
Πολλοί χρησιμοποιούν ημερομηνίες συμβολικές σαν κωδικό χρήστη κι όχι μόνο χρονολογίες. πχ 5510 (05/05/2010)

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 4ψήφιους κωδικούς εξαιτίας κυρίως την συνηθείας τα περισσότερων τηλεφώνων να έχουν από 4 ψηφία κι άνω κωδικό ασφαλείας.

Η μόδα που επικρατεί τώρα στα android είναι ο κωδικός μοτίβο. Σχεδιάζουμε σε ένα pattern με 3Χ3 ένα σχεδιάκι. Συνήθως οι περισσότεροι σχεδιάζουν ένα Γ ορθό ή ανάποδο ή συνήθως ένα Π

Καλό είναι να δημιουργούμε κωδικούς ασφαλείας και σχέδια μοτίβο όχι με βάση τις συνήθειές μας ή αριθμούς που συμβολίζουν κάτι για εμάς αλλά με βάση πιο σύνθετα κριτήρια.