Τι είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης Predator. Πως λειτουργεί και πως το μπλοκάρουμε

Τι είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης…