Ενεργοποίηση ηχογράφηση κλήσεων στα Samsung χωρίς root

Ενεργοποίηση ηχογράφηση κλήσεων…