Ο πελάτης με το σουβλάκι

Ο πελάτης με το σουβλάκι από τις…