Συνέντευξη Steve Jobs

Μία 60λεπτη συνέντευξη του Steve Jobs που…