Η βιογραφία του Steve Jobs

Η βιογραφία του Steve Jobs βγήκε σήμερα!…