Ποιοί κωδικοί ασφαλείας χρησιμοποιούνται πιο συχνά

Ξεκλειδώνουμε τηλέφωνα πάνω από 13…