“μετατροπές” στα κινητά από το 9Volto

Η ιστορία είναι παλιά...μετατροπές…

iOS 4.3.3

Μετά την έκταση που πήρε η προσωρινή…

Γιατί τα sms στην αρχή είχαν 160 χαρακτήρες;

Γιατί το αποφάσισε ένας! Η αλήθεια…