Γιατί τα sms στην αρχή είχαν 160 χαρακτήρες;

Γιατί το αποφάσισε ένας! Η αλήθεια…