Που οφείλεται η επιτυχία του iphone;

Επιτυχία του iphone Το φαινόμενο iphone…