Νέα αναβάθμιση για το Nokia 5800 version 21.0.0.025

Η νέα έκδοση λογισμικού για το Nokia 5800 είναι πλέον διαθέσιμη από τον Nokia Updater. Η βελτιωμένη έκδοση 21.0.0.025 περιλαμβάνει βελτιώσεις στην touch screen κι έχει καλύτερη ανταπόκριση όταν την χρησιμοποιεί ο χρήστης, βελτιώνει τα bugs που υπήρχαν με την συνδεσιμότητα του bluetooth, τον browser. Βελτιώσεις έχουν γίνει και στον media player του 5800.

iPhone 3G Bootloader v6.02

iphone 3G

iphone 3G

H Apple μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες με τους παλαιότερους Bootloaders 4.3 & 4.9 στο iPhone πήρε πιο δραστικές λύσεις με τον Bootloader 5.08 που έβαλε στα πρώτα iPhone 3G μέχρι τη στιγμή που στα νέοτερα iPhone 3G ενσωμάτωσε τον Bootloader v5.09 με προστασία RSA! Βλέποντας ότι ένα exploit που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο μπορεί να ξεκλειδώσουν τον bootloader v5.08 και κάποιες πιο “δύσκολες” λύσεις μπορούν να ξεκλειδώσουν και τον bootloader v5.09 αποφάσισε στα νέα της τηλέφωνα να ενσωματώσει τον bootloader v6.02 με προστασία RSA.

Όλα τα exploits που μπορούν με επιτυχία να δουλέψουν στους bootloaders v5.08 & v5.09 RSA δυστυχώς είναι άχρηστα προς το παρόν για τον νέο bootloader v6.02. Ήδη κυκλοφορούν αρκέτα τηλέφωνα στην αγορά κυρίως από Αμερική που έχουν τον νέο bootloader. Μήπως πρέπει η διαδικασία του ξεκλειδώματος πλέον να ξεφύγει από τους ερασιτέχνες και να αναλάβει ο Lead ο οποίος είναι γνωστός στο χώρο του gsmhacking με τις ικανότητες  που έχει να σπάσει κλειδώματα RSA στα SonyEricsson μέχρι το επίπεδο CID53 που έχει βγει στην αγορά;

Νέα έκδοση λογισμικού για το Ν78 v20.149

Πολλές οι βελτιώσεις της νέας έκδοσης του Ν78 v20.139. Μερικές από αυτές έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την βελτίωση το wifi και του audio, σταθερότητα στο Internet και σε άλλες εφαρμογές που υπήρχαν bugs καθώς επίσης και με την ταχύτητα του μενού και των λειτουργίων του.
Παραθέτουμε στα αγγλικά τις βελτιώσεις:

*While scanning for wireless networks in the home screen, instead of saying ?No networks found? as in the past, it says ?No WLANs available?, also some other minor name changes in this menu.
*Share online icon in standby screen seems to be different
*When going back to the music player via the standby screen, it goes straight into the player without a fading in/out transition as it did before when Theme Effects are turned on (an instantaneous response). However, for going into other sections from the standby screen the fade in/out transition still occurs.
*When Music Player is operating, and seeing the track name on the screen, and then when one song ends and goes to the next track, the speed at which this happens is much improved although not flawless (there is still some lag).
*Scrolling up and down through the entries in the standby screen is very fast and not slow like before.

Call log, Contacts and calling function:

*Calling speed (from standby screen to Contacts or Call Log) and transition to call/disconnected screens much faster and improved
*Faster resume of music playback after call is ended
*Volume bar is changed from ten dotted increment to continuous coloured volume triangle (this has also been reflected in other menus and options throughout the phone)

Maps:

*Maps updated to version 2.0

Music Player:

*Much faster interface and speed through all menus
*Pressing volume keys is much improved and faster and more accurate response than before (where it may have taken time in the past for the volume level to update)
*Music controls (i.e. Rewind, Fast forward, play/pause, stop) are no longer the same colour as the matching theme, now it is just the same light green colour across all themes
*Visualisations are still a bit slow, but faster than before

Photos:

*Transition into the Photos application is much faster than before
*Scrolling through photos and videos and the like is still jerky and thumbnails still take a while to be updated from pixelated to clear thumbnails

Settings:

*In Themes, there is a new theme called Music (very yucky looking I must admit)
*Power saver now includes ?Now playing? option, so when the backlight goes off, the currently playing song and time are displayed on the screen for a number of seconds before disappearing. This occurs before keypad lock is activated, and when any key is pressed, the names of the song light up (in green or red). Also when going from one track to the next while this screensaver is activated, the date is displayed briefly.

Other:

*General speed improvements across all menus and applications
*Help function is much faster and speed improved
*New help topics added to Help function
*Speed dial now works without any lag
*New RealPlayer interface and version updated (where the RealPlayer screen is no longer displayed but grey bars on top and bottom of the video)
*About application has been updated for the year dates so that they are all ?2009?.
*Installation of applications and refresh of available applications within the Application Manager is much improved and faster (although icons for installed applications are now not displayed)
*?Application update? added to Applications
*Carousel menu has new options under each heading
*Navi-wheel seems to have been tweaked a bit more
*Background light settings actually work now
*Truncated email-account login name fixed

Other documented changes that have been stated by others for v13.052 and now v20.149:

*Improvements:
Connectivity:
– System Error message appears when trying to stream a clip from a busy server
– Timestamp corruption error in long streaming which leads to ‘Error in receiving live
content’
-VPN not working through WLAN in offline mode
– Priorities of protected IAPs could not be changed via UI
– Mail For Exchange did not play tone for every mail received as per S60 3.0 and 3.1
products
– DM settings were not generated automatically when Email settings are defined in variant
Photos:
– Thumbnail displayed does not match actual image if user deletes thumbnail file in
memory card private folder
Internet:
– UI issues when viewing Youtube videos
Music:
– Playing WMA audio files improved
– IHF cannot be enabled during call when FMT is on
– DRM: The ampersand character (‘&’) encoding is not correct
Other changes:
– Weekly recurring clock alarm always sets for the current weekday regardless of the day
chosen
– Contact Groups are not titled correctly
– Help text located in settings/general/Navi Wheel
– Help text for Voice commands
– Access point generation difficulties after factory reset

New features:
– Boingo ? Cancelled
– Comes With Music (CWM) – This SW Version includes CWM enablers

Changes:

Bluetooth

* N78 to CK-07W Audio Lost at regular intervals
* Call Not Working With Bluetooth Headset

WLAN

* WLAN APN passed along with SDP contents is not utilized by Real Player

Power Management

* Sleep current too high while video applications at background

GPS

* The phone freezes when launching the Trip distance by clicking the link in Help content

PC Suite

* Harvester Server doesn?t close all necessary connections to other services during backup/restore

SIM/USIM

* Incorrect error codes are passed by TSY from SIM server to application layer for Smart card feature

Radio

* RadioLauncher gets corrupted state when VisualRadio exits
* FM frequency range extends below 87.5MHz

Podcast

* Podcasts: garbled search results when entering a number as the search title

Photos

* Crash when launching Photos application after restoring from memory card
* Slideshow doesn?t work after used device for a while

Internet

Maps

* Maps:?My position? and ?My place? are translated into the same Chinese

Messaging

* E-mail username truncated causes problem with login
* Adding new number from SMS to existing number in ADN causes corruption

Download!

* Download client doesn?t work with certain operators WAP APN

Other Changes:

* Java platform version number not updated in IAD
* Widget installer plugin cannot be upgraded
* Removing battery during alarm makes the device unusable
* Stub sis file doesn?t include httptransfer component
* Paths are incorrect in cenrep creation file (Naviscroll and FMTX affected)
* Internal Debugging tool wrongly included in Production SW
* Device cuts off URL parameter in RTSP streaming link
* Delivery via Device Management corrupts EAP-FAST PAC file
* TCK failure with HTTP and AMR Combination
* SpaceUI doesn?t allow for changes when a default number is assigned in Phonebook
* Display corrupts with 3rd party application BestCalc

Bugs/missing features already found:

*Will not let you enter the Date and Time settings, instead going back to the main menu
*Will not let you enter settings for the alarm Clock, instead going back to the main menu (related to the Date and Time above)
*Carousel menu by pressing that small silver key is still inconsistent, sometimes appears with scroll bar and performance is still slow
*Still no N-gage client within firmware

Nokia E66 Βελτιώσεις της version 210.21.007

H νέα έκδοση λογισμικού του Ε66 έχει διορθώσει προβλήματα σταθερότητας με την camera, τον browser, το messaging και το VOIP. Επίσης διορθώθηκαν τα προβλήματα με το ημερολόγιο που κάποιες σημειώσεις μπορούσαν να εξαφανιστούν ή να χαθούν στις προηγούμενες εκδόσεις. Δυστυχώς δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα με το ξυπνητήρι και το snooze που εξακολουθεί να παραμένει όπως και στις παλιότερες εκδόσεις.

Tips για να κάνετε το κινητό σας να πετάει

Μερικά tips που βοηθάνε το κινητό τηλέφωνο να είναι γρήγορο και να μην κολλάει:

1. Αναβάθμιση λογισμικού. Θα πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό του κινητού σας τηλεφώνου εφόσον υπάρχει διαθέσιμη έκδοση. Η διαδικασία είναι πλέον εύκολη και στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον χρήστη. Η αναβάθμιση θα διορθώσει προβλήματα του λογισμικού και βελτιώνει την ταχύτητα του.

2. Μην βάζετε φωτογραφίες στο background που είναι τραβηγμένες σε υψηλή ανάλυση. Μία φωτογραφία με πολλά megapixel δεσμεύει πολύ μνήμη όταν την χρησιμοποιούμε για background ενώ η ανάλυση της οθόνης είναι σαφώς πολύ μικρότερη.

3. Κλείνετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Τις περισσότερες φορές ειδικά στα τηλέφωνα με λειτουργικό symbian οι εφαρμογές δεν κλείνουν και λειτουργούν στο background του κινητου. Αυτό γίνεται όταν πατάμε το κόκκινο κουμπί που τερματίζει την κλήση του τηλεφώνου ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε τερματίσει την εφαρμογή.

4. Μην χρησιμοποιείτε βαριά θέματα. Πολλά θέματα που είναι animated επιβαρύνουν την μνήμη του τηλέφωνου και το κάνουν κυριολεκτικά να σέρνεται. Χρησιμοποιείτε θέματα κυρίως του ίδιου κατασκευαστή που είναι πολύ μικρά σε μέγεθος κι όχι τρίτων που συνήθως είναι πολύ μεγάλα και δεσμεύουν αρκετή μνήμη.

5. Χρησιμοποιείστε τις συντομεύσεις. Εκτός από τα πλήκτρα συντόμευσης υπάρχουν και κάποια tips που έχουν τα κινητά για να μπείτε σε μία επιλογή ενός μενού.Πχ τα ΝΟΚΙΑ μπορούν πατώντας το μενού και συνδυασμό αριθμών να μπουν πολύ γρήγορα σε υπομενού.

6. Απενεργοποιείστε το 3g όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Πολλές φορές η εναλλαγή από μία κεραία 3g σε κανονική ή το αντίστροφο βγάζει το τηλέφωνο εκτός δικτύου και η διαδικασία εναλλαγής 3g σε gsm φορτώνει το τηλέφωνο. Αφήστε το κινητό να δουλεύει μόνο gsm κι όταν θέλετε να κάνετε βίντεοκλήσεις ενεργοποιείστε το 3g. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε περισσότερη ταχύτητα και μπαταρία

Nokia 5800. Νέα αναβάθμιση v20.0.012

NOKIA 5800

NOKIA 5800

Παραθέτουμε τις βελτιώσεις της νέας έκδοσης λογισμικού v20.0.012
– Higher clock configuration ? Faster data download from Internet, faster UI response.
– New camcorder features: 2nd camera support, burst mode, geo-tagging
– Independent Application Delivery (IAD) – independent SW updates enabled
– Mail for Exchange 2.7.37 & Settings Wizard 5 & TARM ? Improved e-mail experience
– Mobile Search v4.5 ? Better search experience, In-device search added.
– Mobile Dictionary – built-in dictionary functionality with voice playback of words utilizing (high end) text-to-speech technology.
– Thai & Hebrew HWR and VKB ? expanding the Nokia5800 XpressMusic markets
– Improved the quality of camera
– New icons for the music and download
– The touch screen is more accurate
– Improved speed of the phone
– Ability to change the details of the song
– It adds geotagging
– Eliminated flickering effect bass
– Java is more efficient
– Flashlite optimized

C905. Νέα αναβάθμιση μέσα στον Φεβρουάριο

C905

C905

Η πολυαναμενόμενη νέα έκδοση firmware για το Sonyericsson C905 που θα βελτιώνει το crashαρισμα της camera και το σήμα θα βγεί μέσα στις επόμενες μέρες. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης και τις παρακάτω δυνατότητες:

* Smile Shutter?
* YouTube?
* WayFinder 8
* Snapfish by HP ? high quality, best value prints. Place print orders directly from the mobile phone ? no memory cards, cables or offload needed
* SMS/MMS conversation style – users can switch between the generic inbox or conservation chat where the entire message chain is presented at a glance.

Νέα έκδοση iPhone & iPhone 3G

IPHONE 3G

IPHONE 3G

Η νέα έκδοση v2.2.1 για τους χρήστες του Apple iPhone και iPhone 3G είναι πλέον διαθέσιμη. H  αναβάθμιση γίνεται από το iTunes αλλά όσοι έχουν κλειδωμένα iPhone από δίκτυα του εξωτερικού θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα γιατί δυστηχώς δεν υπάρχει ξεκλείδωμα ακόμα. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι χρήστες εργοστασιακά ξεκλειδωμένων iPhone 3G που θέλουν να χρησιμοποιούσουν 3rd party προγραμμάτα γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο ούτε το Jailbreak για την συγκεκριμένη έκδοση.
Οι διαφορές της έκδοσης v2.2.1 από την v2.2:
– Γενικές βελτιώσεις στην σταθερότητα του Safari
– Διορθώθηκε το πρόβλημα της αποθήκευσης φωτογραφιών από email που δεν τις εμφάνιζε σωστά από την επιλογή “Camera Roll”

Nέο firmware v31.0.015 για το Nokia N95 8gb

NOKIA N95 8GB

NOKIA N95 8GB

Η νέα έκδοση λογισμικού για το Nokia N95 θα είναι σε λίγες μέρες διαθέσιμη από το Nokia Software Updater.
Η εκδοση θα βελτιώνει την camera, τις εφαρμογές που έχουν σχέση με το ιντερνετ καθώς επίσης θα διορθώνει κάποια bugs του τηλεφώνου.

Σε λίγες μέρες θα έχουμε αναλυτικά τις βελτιώσεις.

Nokia E66 βελτιώσεις από την έκδοση 110.07.126 στην έκδοση 200.21.118

 

nokia e66

nokia e66

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Nokia E66 με το WiFi είναι πλέον παρελθόν.

Παραθέτουμε τις βελτιώσεις της έκδοσης στα αγγλικά:

New functionality:
– Internet Radio application
– My Nokia application
– 3G power reduction for applications using keep-alive style messaging
– User experience improvements:
– Easy Dialing support for Simplified Chinese language
– Device Lock improvement: Open device lock same way as keypad lock
– ?Mute? option in Right Soft Key when wired headset / hands free is connected
– ?Loudspeaker? option in Right Soft Key immediately when phone call is started
– Enlarge characters in Chr-table
– NTLM v1 and v2 support for Intranet Browsing
– New black and red themes
Changes:
– Time zones updated
– Improvements to localization
– Localization fixes
– Missing localizations added
– Operator name database updated
– Startup Settings updated
– Certificates updated
– Security updates
– Stability and functionality improvements
– Barcode reader icon changed from 1D icon to 2D icon
– Windows DRM keys are not lost during NSU update from 110.07.126

Display rotation
– Stability and functionality improvements

Browser
– Stability and functionality improvements
– Flash Lite improvements

Connectivity
– WLAN stability improvements
– EAP-FAST/TLS stability improved
– WLAN roaming functionality improved
– BT IOP and Dial-up stability improvements

Maps
– Several stability and functionality improvement

Messaging
– Stability and functionality improvements
– Performance improvement

Quickoffice
– Several stability and functionality improvements

VOIP / SIP
– Many stability and functionality improvements

Email
– Mail for Exchange upgraded from version 2.5.5 to 2.7.22
– Improved functionality when sending email via SSL/TLS SMTP server

Mobile Dictionary
– Stability improvements
– Improvement for installed languages. Installed language can be removed.

Camera
– Camera image improvements & slow capture correction with certain HW?s
– Stability improvements

Music Player
– General functionality and stability improvements

Java
– Update for CLDC-HI (Sun 1.1.1s Java VM)

Device encryption
– Device encryption functionality and stability improvements

Switch application
– Application updates and stability improvements