Διαθέσιμο προς επίδειξη το iphone 5 στο 9Volto.

iPhone 5 demo To 9volto εδώ και λίγες μέρες…