ετοιμάζεται η απόβαση των iphone killers

Είναι πλέον γεγονός....Η Nokia έχει ήδη…