Πρωτότυποι τηλεφωνικοί θάλαμοι

Στην Ιαπωνία για διαφημιστικούς κυρίως λόγους σχεδιάζουν πρωτότυπους τηλεφωνικούς θαλάμους. Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες αυτών:

Facebook Comments