Πρωτότυποι τηλεφωνικοί θάλαμοι

Τελευταία ενημέρωση άρθρου

Στην Ιαπωνία για διαφημιστικούς κυρίως λόγους σχεδιάζουν πρωτότυπους τηλεφωνικούς θαλάμους. Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες αυτών:

Facebook Comments