Νέα έκδοση λογισμικού v11.0.021 για Nokia N97

Nokia N97

Nokia N97

 Διαφορές της έκδοσης v11.0.021 από την v10.0.012
– USB detection error fix
– PC does not detect N97 or USB charging connection not detected.
– Widget
– Home screen online/offline widget crash fix
– Fix for ?Alphabetical and Number input are mixed in facebook until end key is pressed.
– Widget UI improvement
? New facebook widget fixes a problem of Home Screen background visible on soft-key area.
– Browser fixes to improve widgets stability.
– MfE related fixes
– Partial fix for Messaging/calendar entry lost.
– Mail for exchange calendar entry synchronization error fix.
– UI transition error fixes (Portrait <-> landscape transition, there is a home screen corruption.)
– UI transition (Slowness and bad effects)
– Slow Touch UI response
– Picture of the device lock appears half of the screen when transitioning the UI sometimes
– Landscape: in some cases the soft buttons on touch (right hand) show the Home Screen in background (install maps.google.com)
– Photos thumbnail performance and stability improvements
– Device performance deteriorates when lots of content in the device – especially photos
– Partial fix no display backlight illumination when unlocking lock-key
? CAP Genius reported already
– New version of Accueweather to improve the ?Connection error? situation
– Device reset when browsing with high speed packet access (for Malaysia)
– ?Browser soft key UI doesn’t work after putting Chinese character with qwerty keyboard?
– Java fixes (TCK, Pre-install app disappearing, *#7370#*)- Operator fixes (CMCC, Hutchson and Telefonica, Vodafone)
– Ovi store client now embedded in the core image

Facebook Comments