Νάϋλον ρούχα εναντίον κινητά τηλέφωνα!

Τελικά τι είναι πιο επικίνδυνο; Τα ναυλον ρούχα ή τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στην βενζίνη ;

Facebook Comments