Μετρήσεις Sar για τα κινητά τηλέφωνα Nokia

SAR όνομάζουμε την μόναδα μέτρησης η οποία μας δείχνει πόση ακτινοβολία δέχεται το σώμα μας ανα κιλό από ένα κινητό τηλέφωνο.
Το όριο SAR στην ευρωπαϊκή ένωση με βάση διεθνής ευρωπαΪκή απόφαση είναι 2.0W/Kg
Το όριο SAR στην Αμερική και την Αυστραλία  είναι 1.6W/Kg

Nokia 1100 0.73 – 0.97 W/kg
Nokia 1110 1.21 W/kg
Nokia 1112 1.03 – 1.21 W/kg
Nokia 1200 1.15 W/kg
Nokia 1202 1.10 W/kg
Nokia 1208 1.15 W/kg
Nokia 1220 1.19 W/kg
Nokia 1221 1.19 W/kg
Nokia 12551.29 W/kg
Nokia 1265 1.22 W/kg
Nokia 1315 1.16 W/kg
Nokia 1325 1.15 W/kg
Nokia 1600 1.12 W/kg
Nokia 1606 1.38 W/kg
Nokia 1680 1.06 W/kg
Nokia 2112 1.48 W/kg
Nokia 2115i 1.12 – 1.20 W/kg
Nokia 2116 1.20 W/kg
Nokia 2116i 1.20 W/kg
Nokia 2118 1.33 W/kg
Nokia 2125 1.21 W/kg
Nokia 2125i 1.21 W/kg
Nokia 2126 1.21 W/kg
Nokia 2126i 1.21 W/kg
Nokia 2127 1.01 W/kg
Nokia 2127i 1.01 W/kg
Nokia 2128i 1.21 W/kg
Nokia 2135 1.28 W/kg
Nokia 2220 1.23 W/kg
Nokia 2255 1.24 W/kg
Nokia 2260 1.08 – 1.20 W/kg
Nokia 2270 1.17 W/kg
Nokia 2272 1.17 W/kg
Nokia 2275 1.10 W/kg
Nokia 2280 1.22 W/kg
Nokia 2285 1.15 W/kg
Nokia 23551.25 W/kg
Nokia 2365i 1.30 W/kg
Nokia 2366i 1.30 W/kg
Nokia 2505 0.96 W/kg
Nokia 2600 1.00 W/kg
Nokia 2605 1.12 W/kg
Nokia 2610 1.10 W/kg
Nokia 2630 1.04 W/kg
Nokia 2651 0.87 W/kg
Nokia 2660 1.01 W/kg
Nokia 2680s 1.27 – 1.28 W/kg
Nokia 2760 0.74 – 1.10 W/kg
Nokia 2855 1.36 W/kg
Nokia 2855i 1.36 W/kg
Nokia 2865 1.21 W/kg
Nokia 2865i 1.21 W/kg
Nokia 3100 0.75 – 1.17 W/kg
Nokia 3105 1.29 W/kg
Nokia 3108 0.61 W/kg
Nokia 3109 1.13 W/kg
Nokia 3110 1.10 W/kg
Nokia 3120 0.75 – 1.17 W/kg
Nokia 3125 1.29 W/kg
Nokia 3128 1.34 W/kg
Nokia 3152 1.25 W/kg
Nokia 3155i 1.22 W/kg
Nokia 3200 0.46 – 0.97 W/kg
Nokia 3205 1.29 W/kg
Nokia 3220 0.71 – 1.01 W/kg
Nokia 3230 0.81 W/kg
Nokia 3250 0.88 W/kg
Nokia 3300 0.62 W/kg
Nokia 3500 0.49 – 0.76 W/kg
Nokia 3520 1.26 W/kg
Nokia 3555 0.94 – 1.20 W/kg
Nokia 3560 1.24 W/kg
Nokia 3585 1.28 W/kg
Nokia 3586 1.18 W/kg
Nokia 3587 1.18 W/kg
Nokia 3587i 1.18 W/kg
Nokia 3588i 1.18 W/kg
Nokia 3589i 1.18 W/kg
Nokia 3600 0.70 W/kg
Nokia 3600slide 1.01 W/kg
Nokia 3600s 1.01 W/kg
Nokia 3606 1.27 W/kg
Nokia 3620 1.12 W/kg
Nokia 3650 0.55 W/kg
Nokia 3660 0.77 W/kg
Nokia 5000d 1.10 W/kg
Nokia 5070 0.73 – 1.06 W/kg
Nokia 5130 0.99 – 1.14 W/kg
Nokia 5140 0.47 – 1.26 W/kg
Nokia 5140i 0.25 W/kg
Nokia 5200 0.58 – 0.94 W/kg
Nokia 5220 0.92 – 1.10 W/kg
Nokia 5300 0.70 – 0.90 W/kg
Nokia 5310 1.11 – 1.25 W/kg
Nokia 5310 Xpress Music 1.25 W/kg
Nokia 5320 1.25 W/kg
Nokia 5320d 1.21 – 1.25 W/kg
Nokia 5500d 0.53 W/kg
Nokia 5610 0.81 W/kg
Nokia 5610d 0.81 – 1.13 W/kg
Nokia 5630 1.02 W/kg
Nokia 5630d 1.17 W/kg
Nokia 5700 1.02 W/kg
Nokia 5800 1.11 W/kg
Nokia 5800 XpressMusic 1.29 W/kg
Nokia 5800d 1.29 W/kg
Nokia 6011i 1.25 W/kg
Nokia 6012 1.24 W/kg
Nokia 6015i 1.28 W/kg
Nokia 6020 0.54 – 0.80 W/kg
Nokia 6021 0.69 W/kg
Nokia 6030 0.91 W/kg
Nokia 6061 0.59 W/kg
Nokia 6062 0.50 W/kg
Nokia 6066 1.07 W/kg
Nokia 6070 0.73 – 1.06 W/kg
Nokia 6080 0.73 – 1.06 W/kg
Nokia 6085 1.00 W/kg
Nokia 6086 1.00 W/kg
Nokia 6088 1.11 W/kg
Nokia 6100 0.57 – 0.88 W/kg
Nokia 6101 0.79 – 0.95 W/kg
Nokia 6102 0.79 – 0.97 W/kg
Nokia 6102i 0.89 W/kg
Nokia 6103 0.53 – 0.64 W/kg
Nokia 6108 0.55 W/kg
Nokia 6110 1.25 W/kg
Nokia 6111 0.79 W/kg
Nokia 6120 1.22 W/kg
Nokia 6121 1.22 W/kg
Nokia 6122 0.58 W/kg
Nokia 6124 0.58 W/kg
Nokia 6125 0.66 W/kg
Nokia 6126 0.89 W/kg
Nokia 6126h 0.89 W/kg
Nokia 6131 1.16 – 1.23 W/kg
Nokia 6133 0.89 – 1.16 W/kg
Nokia 6133h 0.89 W/kg
Nokia 6136 0.83 W/kg
Nokia 6151 0.98 W/kg
Nokia 6152 0.95 W/kg
Nokia 6155 1.08 W/kg
Nokia 6155i 1.08 W/kg
Nokia 6165 1.06 W/kg
Nokia 6165i 1.06 W/kg
Nokia 6170 0.43 – 1.12 W/kg
Nokia 6175i 1.30 W/kg
Nokia 6205 0.96 W/kg
Nokia 6210s 0.83 – 1.00 W/kg
Nokia 6212 0.82 W/kg
Nokia 6215i 1.25 W/kg
Nokia 6220 0.73 – 1.12 W/kg
Nokia 6225 1.12 W/kg
Nokia 6230 0.65 – 0.76 W/kg
Nokia 6230i 0.81 W/kg
Nokia 6233 0.61 W/kg
Nokia 6234 1.29 W/kg
Nokia 6235 1.24 W/kg
Nokia 6235i 1.24 W/kg
Nokia 6255 1.30 W/kg
Nokia 6255i 1.30 W/kg
Nokia 6256 1.30 W/kg
Nokia 6256i 1.30 W/kg
Nokia 6260 0.77 W/kg
Nokia 6263 0.43 W/kg
Nokia 6265 1.17 W/kg
Nokia 6265i 1.17 W/kg
Nokia 6267 0.45 W/kg
Nokia 6270 1.01 W/kg
Nokia 6275 1.13 W/kg
Nokia 6275i 1.13 W/kg
Nokia 6280 0.57 W/kg
Nokia 6282 0.96 W/kg
Nokia 6288 0.38 – 0.57 W/kg
Nokia 6290 0.33 W/kg
Nokia 6300 0.48 – 0.76 W/kg
Nokia 6300i 1.08 W/kg
Nokia 6301 0.71 – 0.87 W/kg
Nokia 6305i 1.27 W/kg
Nokia 6310i 0.72 W/kg
Nokia 6315i 1.37 W/kg
Nokia 6385 1.13 W/kg
Nokia 6500 1.20 – 1.28 W/kg
Nokia 6500s 0.95 W/kg
Nokia 6555 0.93 – 1.33 W/kg
Nokia 6560 1.25 W/kg
Nokia 6585 1.18 W/kg
Nokia 6600 0.50 – 0.61 W/kg
Nokia 6600f 0.63 W/kg
Nokia 6600i 0.35 W/kg
Nokia 6610i 0.97 W/kg
Nokia 6620 1.16 W/kg
Nokia 6630 0.55 W/kg
Nokia 6638 1.20 W/kg
Nokia 6650 0.92 W/kg
Nokia 6650d 0.87 – 0.92 W/kg
Nokia 6651 1.27 W/kg
Nokia 6670 0.42 – 0.73 W/kg
Nokia 6680 0.56 W/kg
Nokia 6681 0.78 W/kg
Nokia 6682 0.82 W/kg
Nokia 6708 0.45 W/kg
Nokia 6720 0.69 W/Kg
Nokia 6810 0.75 W/kg
Nokia 6820 0.66 – 0.78 W/kg
Nokia 6822 0.43 – 0.97 W/kg
Nokia 7088 0.91 W/kg
Nokia 7100s 0.81 W/kg
Nokia 7205 Intrigue 1.08 W/kg
Nokia 7210 0.45 W/kg
Nokia 7250 0.69 W/kg
Nokia 7250i 0.69 W/kg
Nokia 7260 0.80 W/kg
Nokia 7270 1.05 W/kg
Nokia 7280 0.71 W/kg
Nokia 7310 0.63 – 1.10 W/kg
Nokia 7360 0.65 W/kg
Nokia 7370 0.52 – 0.62 W/kg
Nokia 7373 0.56 W/kg
Nokia 7380 0.44 W/kg
Nokia 7390 0.26 W/kg
Nokia 7500 0.58 – 0.61 W/kg
Nokia 7510 0.84 W/kg
Nokia 7610 0.55 – 0.90 W/kg
Nokia 7610s 0.81 W/kg
Nokia 7710 0.22 W/kg
Nokia 7900d 0.93 W/kg
Nokia 8280 1.20 W/kg
Nokia 8600d 0.72 W/kg
Nokia 8800 0.34 – 0.46 W/kg
Nokia 8800d 0.36 W/kg
Nokia 8800e 0.34 W/kg
Nokia 8801 0.64 W/kg
Nokia 9300 0.21 – 0.44 W/kg
Nokia 9300i 0.21 W/kg
Nokia 9500 0.92 – 0.99 W/kg
Nokia E50 0.88 – 0.96 W/kg
Nokia E51 1.34 – 1.38 W/kg
Nokia E60 1.19 W/kg
Nokia E61 1.14 W/kg
Nokia E61i 0.83 – 1.12 W/kg
Nokia E62 0.95 W/kg
Nokia E65 1.32 W/kg
Nokia E66 0.93 – 1.33 W/kg
Nokia E70 0.99 – 1.46 W/kg
Nokia E71 1.23 – 1.40 W/kg
Nokia E71x 1.41 W/kg
Nokia E90 0.59 W/kg
Nokia N-Gage 0.24 W/kg
Nokia N-Gage QD 0.60 W/kg
Nokia N70 0.51 – 0.64 W/kg
Nokia N71 0.41 – 0.42 W/kg
Nokia N72 0.40 W/kg
Nokia N73 1.06 – 1.28 W/kg
Nokia N75 0.43 W/kg
Nokia N76 1.22 W/kg
Nokia N77 1.11 W/kg
Nokia N78 1.23 W/kg
Nokia N78 1.08 – 1.26 W/kg
Nokia N79 0.95 – 1.42 W/kg
Nokia N80 0.86 – 1.04 W/kg
Nokia N81 0.73 – 1.24 W/kg
Nokia N82 1.16 – 1.30 W/kg
Nokia N85 1.03 – 1.15 W/kg
Nokia N86 0.66 W/kg
Nokia N90 0.22 W/kg
Nokia N91 0.72 – 0.74 W/kg
Nokia N92 0.24 W/kg
Nokia N93 0.68 – 0.69 W/kg
Nokia N93i 0.37 – 0.58 W/kg
Nokia N95 0.29 – 1.27 W/kg
Nokia N96 0.58 – 0.68 W/kg
Νοκια Ν97 0.67 W/kg

Facebook Comments