Γιατί η πρώτη παρτίδα Nokia 6600 slide ρίχνει την κλήση “Drop the call”

NOKIA 6600 slide

NOKIA 6600 slide

Το πρόβλημα το καλύπτει η εγγύηση της ΝΟΚΙΑ και οφείλεται στην εσωτερική κεραία του τηλέφωνου. Έχει βγει βελτιωμένη κεραία την οποία βάζουν τα service της ΝΟΚΙΑ στους κατόχους που έχουν την πρώτη παρτίδα NOKIA 6600 slide κι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κλήσεις (κόβονται ξαφνικά οι κλήσεις και δεν οφείλεται στο δίκτυο).

Παραθέτουμε φωτογραφία της ελλατωματικής κεραίας (έκδοση 2 v2). Η βελτιωμένη έκδοση v3 δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και τα νέα τηλέφωνα 6600 slide φοράνε ήδη την συγκεκριμένη κεραία.

6600 slide antenna

6600 slide antenna

Facebook Comments